ក្លាយជាដៃគូជាមួយយើង ឬបើកគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
បង្វិលកងសំណាង FREE ប្រចាំថ្ងៃ
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100%
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 20%
ប្រាក់រង្វាន់ 10%
ប្រូម៉ូសិន ចែករង្វាន់ ផ្តល់ជូនរង្វាន់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទាប់
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
ផ្ទុះបុងបក ថែមលុយជូន 250$
ការចាប់រង្វាន់ពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ !! ឈ្នះជាទឹកប្រាក់រហូតដល់$288 !
ទិញ FREE SPIN និងទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 20% ពីការឈ្នះ
លេងរ៉ូឡែត ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមរហូតដល់ 228$
កីឡា នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
កាសុីណូបន្តផ្ទាល់ នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
ប្រម៉ូសិនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមានហ្វ្រីជូនរហូតដល់ 10$
ទាញយកកម្មវិធី FAFA999 App ទទួលបាន 2$ ភ្លាមៗ
ថែមជូន 10$ សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត
បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 5%
ប្រម៉ូសិនប្រាក់ត្រឡប់លើកីឡារហូតដល់ 300%
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញ 10% សំរាប់បាល់ទាត់
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 1.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5% (អត្តនោម័ត)
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
Tel Icon Facebook Icon Telegram Icon